eBrew.com Header Section

Weights & Measures Charts

Weights & Measures Charts

Basic Metric to Non-Metric
British Measurements
Liquid Equivalents
Temperature Conversions Fahrenheit / Centigrade

Liquid Equivalents
1  U.S. gallon 3.7854 liters
4 U.S. quarts
8 pints
16 cups
128 fluid ounces

8.34 lb. (water)

1  U.S. quart 0.95 liters
0.25 gallons
2 pints
4 cups
32 fluid ounces
1  U.S. pints 0.473 liters
0.5 quarts
2 cups
16 U.S. fluid ounces
32 tablespoons
1 U.S. fluid ounce 2 level tablespoons
6 level teaspoons

Top of Page

British Measurements

1 UK pint 6 dl
1 UK liquid oz 0.96 US liquid oz
1 pint 570 ml
1 tea cup 1/3 pint
1 Tablespoon 15 ml
1 teaspoon 5 ml
1 ounce 28.4 g
1 pound 454 g
1 kg 2.2 pounds

Top of Page

Basic Metric to Non-Metric

30 ml = 1 Ounce

1 Liter = 34 Ounces

1 Kilogram = 2.2 Pounds

Top of Page

Temperature Conversions Fahrenheit / Centigrade
F C F C F C F C
         32.0            0.0           77.0          25.0        122.0          50.0        167.0          75.0
         33.8            1.0          78.8          26.0        123.8          51.0        168.8          76.0
         35.6            2.0          80.6          27.0        125.6          52.0        170.6          77.0
         37.4            3.0          82.4          28.0        127.4          53.0        172.4          78.0
         39.2            4.0          84.2          29.0        129.2          54.0        174.2          79.0
         41.0            5.0          86.0          30.0        131.0          55.0        176.0          80.0
         42.8            6.0          87.8          31.0        132.8          56.0        177.8          81.0
         44.6            7.0          89.6          32.0        134.6          57.0        179.6          82.0
         46.4            8.0          91.4          33.0        136.4          58.0        181.4          83.0
         48.2            9.0          93.2          34.0        138.2          59.0        183.2          84.0
         50.0          10.0          95.0          35.0        140.0          60.0        185.0          85.0
         51.8          11.0          96.8          36.0        141.8          61.0        186.8          86.0
         53.6          12.0          98.6          37.0        143.6          62.0        188.6          87.0
         55.4          13.0        100.4          38.0        145.4          63.0        190.4          88.0
         57.2          14.0        102.2          39.0        147.2          64.0        192.2          89.0
         59.0          15.0        104.0          40.0        149.0          65.0        194.0          90.0
         60.8          16.0        105.8          41.0        150.8          66.0        195.8          91.0
         62.6          17.0        107.6          42.0        152.6          67.0        197.6          92.0
         64.4          18.0        109.4          43.0        154.4          68.0        199.4          93.0
         66.2          19.0        111.2          44.0        156.2          69.0        201.2          94.0
         68.0          20.0        113.0          45.0        158.0          70.0        203.0          95.0
         69.8          21.0        114.8          46.0        159.8          71.0        204.8          96.0
         71.6          22.0        116.6          47.0        161.6          72.0        206.6          97.0
         73.4          23.0        118.4          48.0        163.4          73.0        208.4          98.0
         75.2          24.0        120.2          49.0        165.2          74.0        210.2          99.0
                   212.0        100.0

Top of Page 

Share on FacebookBookmark and Share